Utestengingen av Donald Trump – Sosiale mediers rolle i angrepet på den amerikanske kongressen

Angrepet på den amerikanske kongressen Den amerikanske valgkampen i 2020 nådde et klimaks under angrepet på den amerikanske kongressen. Tidligere har jeg skrevet et blogginnlegg om ekkokamre, og hvordan dette kan ha hatt en påvirkning på hvordan en del amerikanere følte Biden vant på valgfusk. Dette førte naturligvis til stor uro, noe som utspilte seg… Continue reading Utestengingen av Donald Trump – Sosiale mediers rolle i angrepet på den amerikanske kongressen

Hvordan keywords i Google search ads fungerer

Hvordan fungerer Google search ads? Google search ads skjer gjennom Google sin søkemotor, og er en metode virksomheter kan anvende for å bli prioritert i personers søk i google. Dette blogginnlegget tar utgangspunkt i Google sitt kurs om “google search ads” som jeg nylig gjennomførte. Hensikten med dette innlegget er å hjelpe deg forstår hvordan… Continue reading Hvordan keywords i Google search ads fungerer

Digitale markedsføringskanaler – Hvilke er best?

Hva er en digital markedsføringskanal? En digital markedsføringskanal er et digitalt medium en organisasjon eller bedrift kan drive markedsføringen sin gjennom. Når sosiale medier har blitt store deler av våre liv og kultur, vil dette trolig være de mest relevante markedsføringskanalene. Dette blogginnlegget vil fokusere på hvilke av de sosiale mediene som vil være mest… Continue reading Digitale markedsføringskanaler – Hvilke er best?

Refleksjonsnotat

I denne modulen har jeg opparbeidet meg erfaringer rundt det praktiske ved digital markedsføring. Gjennom å sette opp en reell nettbutikk, har jeg og teamet mitt kunnet teste koblingen mellom teorien vi har lært om gjennom dette og andre semestre, og hvordan dette utspiller seg i virkeligheten. Dette refleksjonsnotatet vil inneholde mine egne tanker og… Continue reading Refleksjonsnotat

Hvordan skaffe en mentor

Hvorfor burde man skaffe en mentor Dette kan det være svært mange meninger og grunner til å gjøre. I hovedsak vil dette blogginnlegget drøfte hvordan “First-round.teachable.com” mener man burde gå fram for å skaffe seg en mentor, og hva de mener med en mentor. Dette vil også reflektere hensikten med å skaffe en mentor, da… Continue reading Hvordan skaffe en mentor

Vurdering av Komplett.no

Førsteinntrykk I dette blogginnlegget vil jeg vurdere komplett.no basert på disse 10 vurderingskriteriene for nettbutikker (Ødegård, 2020). Det første av de ti ulike kriteriene som trekkes frem er førsteinntrykket. Her mener Ødegård førsteinntrykket kan ha en påvirkning på nettsidens “bounce rate“, da forbrukeres første møte med en nettbutikk kan være avgjørende i hvorvidt de blir… Continue reading Vurdering av Komplett.no

Hvordan komme i gang med OKR

Hva er OKR? Objectives and key results (OKR), er en målsettingsmetode som blir brukt i mange av de største selskapene i verden, slik som Google, Amazon og Facebook. Formålet med OKR er å forbedre internkommunikasjonen i virksomheten gjennom å gjøre mål og strategi mer transparent i organisasjonen. OKR består av to deler: Objectives, som er… Continue reading Hvordan komme i gang med OKR

Kundedata – Hvilken data samler bedrifter inn om oss?

“Corporate surveillance” Bedriftsovervåking, også kalt corporate surveillance, får større og større oppmerksomhet. På den ene siden gir det bedrifter svært nyttig informasjon som de kan bruke til å ta mer fornuftige beslutninger gjennom bruken av BI (business intelligence). Samtidig, møter det motstand fra blant annet offentligheten og som i en artikkel fra CNBC poengterer, fra… Continue reading Kundedata – Hvilken data samler bedrifter inn om oss?