Hvordan skaffe en mentor

Hvorfor burde man skaffe en mentor

Dette kan det være svært mange meninger og grunner til å gjøre. I hovedsak vil dette blogginnlegget drøfte hvordan “First-round.teachable.com” mener man burde gå fram for å skaffe seg en mentor, og hva de mener med en mentor. Dette vil også reflektere hensikten med å skaffe en mentor, da dette også kan være en definisjonssak for en del folk. I kurset blir en mentor definert som en person med en profesjonell identitet, som man kan relatere seg til, og som ofte har opplevd lignende ting som man selv har. Det vil derfor være hensiktsmessig å skaffe en mentor for å kunne få råd i valg, og karriereretninger man burde da, da disse personene allerede har tatt slike valg. Tanken bak å skaffe seg en mentor kan også være lik som at “to hoder tenker bedre enn ett”, da man ofte ikke sitter på alle svarene alene, og det ofte kan være hensiktsmessig å få et objektivt syn på eventuelle problemstillinger man kan ha.

Foto:
inlytics | LinkedIn Analytics Tool. Bildet er hentet fra unsplash sine nettsider.

Selve prosessen med å skaffe en mentor

Første del kurset går inn i med å skaffe en mentor er hvordan man burde bygge sin egen profesjonelle identitet. Her kan det å være aktiv på Linkedin, samt å finne personer med jobber du selv er interessert i være hensiktsmessig. Årsaken til at kurset mener Linkedin er hensiktsmessig er fordi dette er et sosialt medium som er laget for profesjonell nettverksbygging. Dette vil være et sted som trolig samler de mest relevante personene en kan tenke seg for å være en mentor. Det vil derfor være lurt å bygge opp en side her, samt å begynne å søke etter interessante mennesker som potensielt kan være en mentor. Neste steg dreier seg om selve utformingen av meldingen en skal sende til sin potensielle mentor. Her deles meldingen inn i tre ulike deler: “Hvem er du?” “hvorfor tar du kontakt” og “hva spør du om”. I tillegg til dette vil det være lurt å dobbeltsjekke meldingen for eventuelle skrivefeil, og andre feil, slik som navn på selskap, osv. I løpet av meldingsutvekslingen burde man forsøke å sette opp et møte der man kan ha en samtale med denne personen.

Foto: Etienne Boulanger. Bildet er hentet fra unsplash sine nettsider.

Du skal ha en samtale med din mentor. Hva nå?

Først og fremst når din potensielle mentor vil det være viktig å legge til dette i deres kalender, slik som “google kalender”. Her vil det være viktig å være spesifikk, slik at de ikke blir forvirret om hva slags møte de skal ha i fremtiden. Det vil også være viktig å forberede seg til samtalen gjennom å finne informasjon om hvem du skal snakke til, deres karriere, og litt om selskapet de jobber for. Selve samtalen deler kurset inn i fire ulike deler: Fase en, to, tre og fire. Fase en kaller de også for smalltalk fasen, i denne fasen vil det være viktig å vise respekt for deres tid, og stille de spørsmål om hvordan de har det. Fase to er en introduksjon, her burde du forklare hvor du kommer fra, hva du driver med, og hvorfor du tok kontakt. Fase tre dreier seg om å få din potensielle mentor til å snakke mest mulig om seg selv og det du lurer på. Her vil det være essensielt å stille åpne spørsmål, som gir lange og utdypende svar. Fase fire er mer en avslutning på samtalen, har vil det være viktig å vise respekt ved å takke dem for deres tid, og om hvordan det dere har snakket om vil hjelpe deg. I tillegg vil det være lurt å forsøke å holde døren åpen, slik at du kan skaffe deg en langvarig mentor.

Ikke bare en engangs-samtale, men en langvarig relasjon

Det er viktig å ikke se på samtalen som en engangs-mulighet til å få svar på noen spørsmål, men som en start på en profesjonell relasjon. Det vil være flere muligheter til å ta kontakt igjen med nye spørsmål, eller dersom man tilegner seg erfaringer osv. Det vil såklart ikke være hensiktsmessig å ta for mye kontakt, men dersom man skal ta et stort valg, vil det naturligvis være muligheter for å ta opp kontakten med din mentor. På denne måten kan man skaffe seg en mentor.

Referanser

First-round.teachable.com. 2021. Lesedato 12. april 2021: https://first-round.teachable.com/courses/1286952/lectures/29508111

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *