FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål FNs bærekraftsmål er et sett med mål som gjelder for alle verdens land, der formålet blant annet er å bekjempe sosiale, økonomiske og klimautfordringer vi har i verden. Disse målene gjelder dermed for alle land, og aktører, noe som inkluderer næringslivet. Da målene omfatter tre ulike dimensjoner (sosial, økonomisk og klima), vil det… Continue reading FNs bærekraftsmål

Bærekraftens integrasjon i Ikea

Bærekraftig utvikling Bærekraftig utvikling, blir definert av Kåre Olerud og Andreas Tjernshaugen (2020) på SNL sine nettsider som “en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov”. Dette vil si at dersom en virksomhet ønsker vekst, vil en forutsetning for at dette gjennomføres på en bærekraftig måte at den ikke ødelegger ressurser for… Continue reading Bærekraftens integrasjon i Ikea

Kundereisen i Ikea

Kundereisen En kundereise dreier seg om de opplevelser en forbruker har gjennom at den blir en kunde i en gitt virksomhet. På mange måter kan dette forstås som historien av hvordan en kunde ble en kunde. I et blogginnlegg fra Tur Digital, defineres kundereisen som en prosess, der en person blir en kunde. Gjennom at… Continue reading Kundereisen i Ikea

Refleksjonsnotat og oppsummering for del 1

Digital økonomi Denne delen av kurset har gitt meg kunnskap om den digitale økonomien, som det vil være spennende å videreutvikle over tid. Det har vært spennende å lære om hvordan elementer som nettverkseffekter, increasing returns og lave transaksjonskostnader skaper en såpass dynamisk økonomi (Krokan 2013, 30-31). En av aktørene i markedet som utnytter disse… Continue reading Refleksjonsnotat og oppsummering for del 1

Blokkjeder og kryptovaluta

Blokkjeder “En blokkjede er en desentralisert og distribuert digitalt «regnskapsbok» som gjør det mulig å registrere, spore og synliggjøre alle digitale transaksjoner” (SNL.no 2020). Ovennevnte sitat var hentet fra SNL sine nettsider om blokkjeder, i den hensikt å introdusere for et mer komplekst tema. I sin helhet vil blokkjedeteknologi dreie seg om å lagre ulike data… Continue reading Blokkjeder og kryptovaluta

Filterbobler og ekkokamres konsekvenser

Hva filterbobler og ekkokammer er Filterbobler og ekkokammer kommer som et resultat av at ulike digitale plattformer, slik som google, facebook, osv. forsøker å personalisere deres tjenester, slik at den er mer brukervennlig. I grunnen er ikke dette noe negativt, og det vil være hensiktsmessig for enhver tjenesteytende virksomhet å gjøre deres tjeneste mer brukervennlig.… Continue reading Filterbobler og ekkokamres konsekvenser

Plattformtjenesten Finn.no

Plattformer I et av mine tidligere blogginnlegg ga jeg en introduksjon til temaet digitale plattformer. I korte trekk dreier plattformer seg om å samle aktører på en felles plattform, slik at dette reduserer brukerens transaksjonskostnader. Transaksjonskostnader kan i dette tilfellet være tidsbruken brukeren må investere dersom de ønsker seg et par sko eksempelvis. Transaksjonskostnader er… Continue reading Plattformtjenesten Finn.no

3D-printing i industri

Automatisert produksjon 3D-printing kan på mange måter beskrives som en muliggjørende teknologi. I flere tilfeller ser vi at virksomheter forsøker å gå over til å fullstendig automatisere sin produksjon, slik som selskapet Zume forsøkte å gjøre med sin pizzaproduksjon. I dette tilfellet måtte virksomheten legges ned, da dette trolig ikke var så lønnsomt. Det vil… Continue reading 3D-printing i industri

Kunstig intelligens sosiale konsekvenser

Kunstig intelligens I mitt forrige blogginnlegg, skrev jeg med et formål om å introdusere til kunstig intelligens. I blogginnlegget la jeg tyngden på å sammenligne kunstig intelligens med menneskelig intelligens. Det jeg kom fram til var at kunstige nevrale nett etterlignet vår egen intelligens mest. I dette blogginnlegget vil jeg fortsette denne sammenligningen, men holde… Continue reading Kunstig intelligens sosiale konsekvenser

Kunstig intelligens

Den fjerde industrielle revolusjon Flere revolusjonerende teknologier har vært med på å endre måten vi lever på. Dette har vi ofte kalt for industrielle revolusjoner, da slike endringer ofte har et revolusjonært preg. I de forrige revolusjonene har dette dreid seg om at nye jobber har blitt skapt, eller at eksisterende arbeid har blitt drastisk… Continue reading Kunstig intelligens