Blokkjeder og kryptovaluta

Blokkjeder

“En blokkjede er en desentralisert og distribuert digitalt «regnskapsbok» som gjør det mulig å registrere, spore og synliggjøre alle digitale transaksjoner” (SNL.no 2020). Ovennevnte sitat var hentet fra SNL sine nettsider om blokkjeder, i den hensikt å introdusere for et mer komplekst tema. I sin helhet vil blokkjedeteknologi dreie seg om å lagre ulike data i “blokker”, hvor de så kan hentes for å validere ulike transaksjoner som gyldige i senere tid. Dette gir teknologien ulike potensialer, slik som kryptovaluta eller å validere digitale kontrakter.

Foto: Darwin Laganzon. Bildet er hentet fra pixabay.com sine nettsider

Bitcoin tar over verden

Kryptovaluta er på mange måter den mest brukte formen av blokkjeder, og den mest kjente kryptovalutaen er Bitcoin. Bitcoin har hatt en rask økning i verdi, så mye som at noen mener den vil overta plassen til gull som “store of value”, altså det tryggeste stedet å investere penger i (Fredriksen 2021). I denne artikkelen kommer det samtidig frem at det fortsatt foreligger en del usikkerhet rundt denne valutaen grunnet dens avhengighet til aksjemarkedet. Likevel kan denne artikkelen vise til at verdien av Bitcoin steg med 300% i året 2020. Dette er med andre ord en svært disruptiv teknologi, og det finnes mye spekulasjon på hvilke konsekvenser dette kan ha i fremtiden.

Konsekvenser av blokkjeder

Michael Nofer (m.fl. 2017), skrev en introduserende artikkel om blokkjeder der ulike konsekvenser samt bruksområder ble diskutert. En av konsekvensene blokkjeder kan ha er å være mer beskyttende av formuer, noe som Nofer mener er svært nødvendig i utviklingsland (Nofer m.fl. 2017, 186). Mulige negative konsekvenser av dette er at prosesser som før ble utført av tredjeparter vil bli automatisert, noe som kan føre til tap av arbeidsplasser for de pårørende tredjepartene (Nofer m.fl. 2017, 185). Tap av arbeidsplasser har vært et større tema i flere av mine tidligere innlegg, da disruptive teknologier som krever en omorganisering og automatisering av samfunnet, i stor grad kan ha muligheten til å erstatte arbeidsplasser. Om det er en realitet at arbeidsplasser vil bli tapt, vil det gjenstå å se, men i eksempelet med blokkjedeteknologi vil dette trolig pårøre flere sider enn den finaniselle sektoren.

Foto: Nattanan Kanchanaprat. Bildet er hentet fra pixabay.com sine nettsider

Bruksområder for blokkjeder

Tidligere i innlegget nevnte jeg at blokkjeder kan brukes til å signere og validere kontrakter. Årsaken til dette bruksområdet ligger i at blokkjeders funksjon er å lagre og validere data i blokker, dermed kan tillitt overføres fra advokater og over til algoritmene i systemet (Nofer m.fl. 2017, 184-186). Nofer (m.fl. 2017, 186), viser også til at sangeren Imogen Heap selger hennes sanger gjennom blokkjeder. Blokkjeder vil dermed kunne brukes i alle tilfeller der det vil være hensiktsmessig å validere eierskap til noe, slik som kontrakter, sanger eller penger, ettersom dens funksjon er å lagre og validere data ved hjelp av sine algoritmer. Det er dermed sannsynlig at blokkjeder vil automatisere lignende prosesser i det norske samfunnet over tid.

Konklusjon

Blokkjede er på mange måter en disruptiv teknologi, og med dette medfører det spekulasjon i dens evne i å overta arbeidsplasser. Om dette vil føre til at nye arbeidsplasser blir skapt vil gjenstå å se. Jeg ser derimot potensialet i blokkjeders desentraliserende evne i å bekjempe korrupsjon, spesielt i utviklingsland. Alt i alt er dette et svært komplekst tema, og det vil trolig skje mye spennende utvikling her fremover.

Referanser

Bitcoin.org. 2021. Hjemmeside. Lesedato 28. januar 2021: https://bitcoin.org/en/

Fredriksen, Nicolai Q. 2021. “Bitcoin som verdens nye store of value?” Kryptografen, 28. januar. Lesedato 28. januar 2021: https://kryptografen.no/2021/01/28/bitcoin-som-verdens-nye-store-of-value/

Nofer, Michael, Dirk Schiereck, Oliver Hinz og Peter Gomber. 2017. “Blockchain” Business & Information Systems Engineering, 59(3):183-187. Lesedato 29. januar 2021: doi:10.1007/s12599-017-0467-3.

SNL. 2020. Blokkjede. Lesedato 29. januar 2021: https://snl.no/blokkjede

1 comment

  1. Det er mye bra med dette innlegget, men jeg synes også at noe er litt utydelig. Jeg synes kanskje du kunne forklart litt nærmere om blokkjedeteknologi, og ikke minst kryptovaluta.

    Jeg undret også litt over denne: “En av konsekvensene blokkjeder kan ha er å være mer beskyttende av formuer, noe som Nofer mener er svært nødvendig i utviklingsland (Nofer m.fl. 2017, 186). Mulige negative konsekvenser av dette er at prosesser som før ble utført av tredjeparter vil bli automatisert, noe som kan føre til tap av arbeidsplasser for de pårørende tredjepartene”. Her er det egentlig litt vanskelig å forstå hva du mener. Tenker man på kryptovaluta i utviklingsland, så kan man se på dette som en positiv ting med tanke på korrupsjon, som du skriver avslutningsvis. Du nevner også at algoritmene tar over for advokater når det kommer til tillit og transaksjoner. Her ville det kanskje vært lurt å nevne bankene, som er leddet mellom avsender og mottaker? 🙂

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *