Refleksjonsnotat

Foto: Joshua Earle. Bildet er hentet fra unsplash sine nettsider.

I denne modulen har jeg opparbeidet meg erfaringer rundt det praktiske ved digital markedsføring. Gjennom å sette opp en reell nettbutikk, har jeg og teamet mitt kunnet teste koblingen mellom teorien vi har lært om gjennom dette og andre semestre, og hvordan dette utspiller seg i virkeligheten. Dette refleksjonsnotatet vil inneholde mine egne tanker og refleksjoner tilknyttet det å jobbe i team, mine oppfatninger rundt hvordan teorien og praksisen sammenlignes samt ulike problemer som oppsto underveis i teamet gjennom å drive nettbutikken. For alt i alt, var ikke dette en feilfri modul, og gjennom å prøve og feile flere ganger, står jeg og mitt team igjen med verdifulle erfaringer i slutten av denne modulen.

Jobbe i team

Gjennom å ha en jobb ved siden av studiet som benytter seg av en team-organisering i stor grad, hadde jeg allerede opparbeidet noen oppfatninger om hvordan å jobbe i team ville utspille seg. I tillegg til mine forventninger, var det også viktig å ta hensyn til forventningene til medlemmene i teamet mitt. Jeg oppfatter at medlemmene i teamet hadde en felles oppfatning om hvordan vi foretrakk å jobbe med oppgaver, noe som gjorde denne delen svært lettvint. Jeg hadde forventet mer uenighet i forhold til hvordan medlemmene foretrakk å arbeide, så i denne situasjonen mener jeg at vi var en god match. I tillegg til dette, var det lite uenighet innad i teamet, noe som gjorde arbeidet svært effektivt, her kan det derimot argumenteres for at verdifulle synspunkter gikk tapt, da medlemmene sannsynligvis var av lik oppfatning om hvordan de ville skrive oppgaven. Gjennom å ha argumentasjon og drøfting frem og tilbake, vil teamet kunne utvikle sine ideer, og sammen komme opp med et produkt som er av høyere verdi enn om oppgaven var gjort individuelt. I dette tilfellet var det ikke like mye argumentasjon frem og tilbake, noe som vi i teamet kunne ha gjort litt bedre. Gjennom dette har jeg erfart at det kan være hensiktsmessig å stille kritiske spørsmål, selv om man er enig i medlemmer av ditt team sine påstander. En annen del ved det å jobbe i team var bruken av OKR målstyring. Vi brukte en felles OKR for hele oppgaven, samt at vi lagde individuelle OKRer for alle i teamet. Jeg tok for meg lanseringsstrategien, noe som betydde at jeg måtte jobbe mye individuelt med å planlegge strategien, samt at jeg fikk erfaring med å koordinere denne strategien med resten av teamet. Jeg føler at det å jobbe med OKR var svært vellykket, og at vi klarte å gjennomføre og delegere oppgaver mer effektivt enn i andre moduler og semestre der vi ikke har gjort dette.

Foto: Dylan Gillis. Bildet er hentet fra unsplash sine nettsider.

Hvordan teorien ble knyttet til praksis

Gjennom å starte en nettbutikk helt fra bunnen, har vi måttet basere mye av butikkens konsept på teori og forskning vi har hatt i tidligere semestre eller som vi har funnet gjennom å søke på det. Da Vår nettbutikk er særlig gammel, og medlemmene av teamet ikke har mye erfaring med det å drive en nettbutikk, fant vi det hensiktsmessig å lete etter kunnskap fra eksterne kilder. På denne måten måtte vi knytte teori med praksis. Mye av våre strategier og konsept er basert på artikler eller fra bøker, noe som ga en viss form for trygghet, da slike strategier ofte er godt testet, og kan være hensiktsmessige for en nystartet virksomhet. Likevel vil det innebære risiko med å bruke teori uten at den er særlig testet av den aktuelle virksomheten, da hensiktsmessigheten vil trolig variere fra situasjon til situasjon. Det vil være spennende å se hvordan teorien som ble brukt til å starte denne nettbutikken viser seg å levere resultater i etterkant av denne oppgaven.

Problemer som oppsto underveis

Da teamet ble enige om å starte en nettbutikk som baserte seg på «dropshipping», var det ingen som hadde noen direkte erfaring med hvordan å drive dette. Det første problemet med å drive nettbutikken kom fra å få våre første bestillinger. Vi ble fort klar over at leveringstiden på mange av produktene nettbutikken førte hadde svært lang leveringstid, noen var opp til tre uker. Dette ville redusere konkurransedyktigheten til nettbutikken, som gjorde det nødvendig å sette seg inn i hvordan logistikken til en dropshipping-butikk ser ut. Vi fant fort ut at de fleste produktene hadde forskjellig leveringstid basert på hvilke leveringsalternativer vi valgte. Dette førte derimot til økte kostnader, noe som ga dårligere resultater i bunnlinjen. Vi erfarte ganske fort at vi måtte være forsiktige med leveringsalternativene når vi tapte så mye som 50% av fortjenesten til en vare gjennom å sende denne gjennom ekspress-shipping. Alt i alt mener jeg at slike opplevelser har gjort alle medlemmene i teamet kunnskapsrike rundt verdien av å ta rasjonelle beslutninger, selv ved tilsynelatende enkle valg, slik som leveringsalternativer.

Foto: Erik Mclean. Bildet er hentet fra unsplash sine nettsider.

Konklusjon

For å konkludere, har det å jobbe i team vært en svært verdifull opplevelse. Vi har ikke bare jobbet i team, men vi har stått for koordineringen av arbeidsoppgaver, samt planlegging og målsetting for hvordan alle medlemmene skal jobbe i denne modulen. Dette har gitt erfaring om hvordan en vil gå frem med å lede et team, og hvordan målsetting og delegering av ansvarsområder kan gjøres hensiktsmessig. Videre, var det nyttig å kunne se hvordan teorien vi har lært gjennom skolegangen knyttes opp til praksisen ved å drive nettbutikken. Dette kom derimot ikke uten utfordringer, noe som førte til at teamet tapte potensiell fortjeneste i ett av salgene. Dersom nettbutikken videreføres utover denne oppgaven, vil dette være nyttig å være forsiktig med. Alt i alt, står jeg igjen med oppfatningen om at alle medlemmene av teamet har opparbeidet seg erfaringer som kan gjøre oss til dyktigere digitale markedsførere enn vi var i forkant av denne modulen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *