Digitale markedsføringskanaler – Hvilke er best?

Hva er en digital markedsføringskanal?

En digital markedsføringskanal er et digitalt medium en organisasjon eller bedrift kan drive markedsføringen sin gjennom. Når sosiale medier har blitt store deler av våre liv og kultur, vil dette trolig være de mest relevante markedsføringskanalene. Dette blogginnlegget vil fokusere på hvilke av de sosiale mediene som vil være mest effektive å bruke basert på tall fra Ipsos sin rapport om sosiale mediebruk i det norske markedet fra fjerde kvartal i 2020 (Ipsos.com, 2021). Blant de utvalgte sosiale mediene var: Facebook, snapchat, instagram, linkedin, twitter, pintrest og youtube. Blant disse er det facebook, snapchat og instagram som har flest profiler. Jeg velger dermed å fokusere innlegget mitt rundt disse tre, da potensialet for å ha høy rekkevidde trolig vil også vil være høyere basert på antallet av profiler. Blant disse tre igjen er det facebook som har det høyeste antallet av profiler.

Foto: Sara Kurfeß Bildet er hentet fra Unsplash sine nettsider.

Antall profiler

Antallet av profiler reflekterer trolig bruksfrekvensen blant sosiale medier, samtidig gir det muligheten til å differensiere markedsføringen og dermed gjøre den mer effektiv. Informasjon på brukeres profiler kan være svært nyttige segmenteringsmidler når en bedrift skal gjennomføre en salgskampanje f.eks. Dette kan være alt fra demografiske og geografiske segmenteringsvariabler til mer spesifikke, som politiske holdninger. Av de tre mest brukte sosiale mediene var det facebook som hadde den høyeste andelen av brukere. Her hadde 83% av de 3 500 000 brukerne en profil, noe som kan gi muligheten til differensiert markedsføring, samt et potensiale for svært høyt rekkevidde blant brukerne. Alderen blant brukerne kan også være viktig å se på når man analyserer den mest hensiktsmessige digitale markedsføringskanalen.

Variasjon i alder blant brukere på sosiale medier

Det finnes samtidig en variasjon blant ulike aldre som bruker de ulike sosiale mediene. Facebook hadde en nedgang i andelen av brukere i alderen 18-29 år, og det er nå høyere andeler av de eldre aldersgruppene på plattformen. Dette kan påvirke hensikten av å markedsføre virksomheter med en ung målgruppe på facebook, og de kan dermed vurdere å fokusere på snapchat og instagram, der 18-29 års-alderen utgjør den største gruppen av brukere (Ipsos.com, 2021). Det er likevel ikke lave tall på facebook, men dersom nedgangen fortsetter, vil dette være reelle valg virksomheter burde gjøre seg bevisst.

Variasjon i kjønn blant brukere av sosiale medier

Segmentering på basis av kjønn kan være en svært generell segmenteringsvariabel, da forskjeller i forbruk mellom kjønn kan være svært likt. Likevel, kan virksomheter som spesialiserer seg på enten kvinne eller mannsklær eksempelvis dra nytte av å være bevisst forholdet mellom kvinner og menn på de ulike sosiale mediene. Av de tre sosiale mediene jeg valgte å skrive dette blogginnlegget om, har alle en høyere andel av kvinner i forhold til menn, likevel er ikke dette store forskjeller, slik som på facebook, der forholdet er 48%-52%. Instagram har den høyeste andelen av kvinner, her er forskjellen 56%-44% (Ipsos, 2021). Dersom virksomheter ønsker å markedsføre på plattformer som har en høyere andel av menn, vil disse være Linkedin, twitter og youtube i følge rapporten (Ipsos, 2021). Den plattformen med høyest andel av kvinner er Pintress, der hele 72% oppgir at de er kvinner.

Foto: Dainis Graveris. Bildet er hentet fra Unsplash sine nettsider.

Konklusjon

Digitale markedsføringskanaler representerer store markedsføringskanaler for virksomheter. Så mye som over halvparten av befolkningen i Norge er aktive på flere sosiale medier som var inkludert i rapporten. Dette betyr at markedsføring gjennom sosiale medier kan nå ut til store deler av befolkningen, og kan være svært hensiktsmessige for virksomheter å benytte seg av. Likevel er ikke alle sosiale medier likestilt i både alder og kjønn, dette kan være faktorer virksomheter burde være bevisst på dersom de anvender en av disse segmenteringsvariablene i sin markedsføring. Sosiale medier er relativt nye, og det er fortsatt mye som kan forskes på for å gjøre dette bildet mer klart. I fremtiden hadde det vært spennende å se hvordan mer spesifikke segmenteringsvariabler fordeler seg på de ulike sosiale mediene eksempelvis, da disse kan kanskje kan vise større forskjeller i de ulike sosiale mediene.

Referanser

Ipsos.com. 2020. Ipsos SoMe-tracker Q4’20. Lesedato 24. mai 2021: https://www.ipsos.com/nb-no/ipsos-some-tracker-q420

Vikøren, Birger M. og Roger Pihl. 2020. “e-markedsføring”. SNL, 18. juni. Lesedato 24. mai 2021: https://snl.no/e-markedsf%C3%B8ring

Vikøren, Birger M. og Roger Pihl. 2020. “Marekdssegmentering”. SNL, 13. april. Lesedato 24. mai 2021: https://snl.no/markedssegmentering

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *