3D-printing i industri

Automatisert produksjon

3D-printing kan på mange måter beskrives som en muliggjørende teknologi. I flere tilfeller ser vi at virksomheter forsøker å gå over til å fullstendig automatisere sin produksjon, slik som selskapet Zume forsøkte å gjøre med sin pizzaproduksjon. I dette tilfellet måtte virksomheten legges ned, da dette trolig ikke var så lønnsomt. Det vil dermed kunne bli stilt spørsmål ved lønnsomheten 3D-printingen har for virksomheter.

Bildet er hentet fra Zume sine nettsider

Industrielle bruksområder for 3D-printing

I et case studie som tar for seg bruksområdene, samt nytteverdien av 3D-printing i industri, kom Ituarte (m.fl. 2016) frem til at det finnes områder i industrien som kan ha nytteverdi av denne teknologien, men det er derimot ikke i alle tilfeller dette lønner seg. Her vil det være mulig å spekulere rundt omstendighetene til Zume sin nedlegging av pizzaproduksjonen gjennom å se etter likheter fra case studiet. I artikkelens konklusjon, kom de fram til at virksomheter som krever høy grad av tilpasning og fleksibilitet, produktets funksjon og design må være av høy standard samt at materialkostnader og svinn må være lave, vil 3D-printing være en fordel (Ituarte m.fl. 2016, 9). Det vil dermed være interessant å se hvordan Zume sin pizzavirksomhet hadde eller ikke hadde, likhetstrekk ved disse egenskapene.

Bildet er hentet fra The Verge sine nettsider

3D-printing og Pizza

Zume sin ide om å automatisere pizzaproduksjonen ved hjelp av 3D-printing kan høres ut som en historie tatt rett ut fra en sci-fi film. Det vil derimot kunne bli stilt spørsmål til hvor lurt dette var, da som tidligere nevnt, denne virksomheten måtte legges ned. Det vil altså være mulig å spekulere om de seks områdene jeg nevnte tidligere ikke passet tilstrekkelig inn med egenskapene ved pizzaproduksjonen. I de fleste tilfeller, vil det for en virksomhet være hensiktsmessig å være fleksibel, men det vil variere i graden av nødvendighet. Spesielt når det gjelder å lage pizza, vil det være få tilfeller virksomheten må gjøre store omstillinger i produksjonen for å lage en ny meny. Det kan dermed antas at pizzaproduksjon ikke tilstrekkelig passer inn i disse seks områdene fra case studiet, og er noe av årsaken til at denne virksomheten ikke var særlig lønnsom.

Bildet er hentet fra dollarplussense sine nettsider

Implementeringen av 3D-printing

Artikkelen konkluderer samtidig med at for virksomheter som ønsker å være vellykkede, dersom de ønsker å implementere 3D-printing, burde de følge en generell strategi for å gjennomføre dette skiftet (Ituarte m.fl 2016, 10). Strategien følger tre steg, og går som følgende: Øk investeringen i innovasjon og forskning, ha et større fokus på ansettelse av riktig menneskelig kapital og skap forbindelser med forskningsinstitusjoner og Akademia. Steg en og tre i denne strategien dreier seg om at virksomheten må gjøre monetære og sosiale investeringer i forskning og utvikling av hensiktsmessig teknologi. Det andre steget dreier seg om at for å kunne dra nytte av deres oppbygde teknologi, burde virksomheten ansette mennesker som har en tilstrekkelig forståelse av den nye teknologien.

Endringen i samfunnet og markedet

Ituarte (m.fl. 2016, 10), mener at 3D-printing ikke vil føre til en revolusjonær endring i industrien, men at den vil medføre en gradvis endring mot å automatisere produksjon. Dette kan være gode nyheter for fabrikkansatte eller kokker som er redde for sine arbeidsplasser. De mener likevel at endringen kommer til å skje, og at det vil skape forskjeller mellom bedrifter som tar i bruk denne teknologien, og de som henger etter. Man kan også spekulere om at i markeder der 3D-printing kan utgjøre store konkurransefortrinn, vil denne forskjellen bli enda større. Alt i alt, er dette et spennende tema, som det vil være interessant å se om utvikler seg til en stor teknologi, eller om denne ikke vil bli tatt i bruk i industrielle sammenhenger.

Referanser

Flores, Ituarte, Ashish Mohite, Eero Huotialinen, Jouni Partanen, Jukka Helle, Jukka Tuomi, Kirsi Kukko, Meng Wang, Mika Salmi, Roy Björkstrand, Sergei Chekurov. 2016. 3D printing and applications: academic research through case studies in Finland. NordDesign, 08/16. Lesedato 18. januar 2021: https://www.researchgate.net/publication/306380061_3D_printing_and_applications_academic_research_through_case_studies_in_Finland

Lalley, Heather. 2020. “Zume shuts down its robot-powered pizza business”. Restaurantbusinessonline. 10. januar. Lesedato 18. januar: restaurantbusinessonline.com/technology/zume-shuts-down-its-robot-powered-pizza-business

Zume.com. Zume. Lesedato 18. januar 2021: https://zume.com/

1 comment

  1. Dette var skikkelig spennende å lese! Veldig bra jobba 😀
    Her fikk man virkelig gå i dybden, og jeg fikk lære mer om 3D-printing. Veldig gøy!

    Det er også fint å se flere referanser i løpende tekst. Men vær bare obs på bildekilder og opphavsrett, som jeg kommenterte på ditt forrige innlegg. Sjekk gjerne over, og bruk heller gratis bildetjenester, slik at du unngår å gjøre feil 🙂

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *