Filterbobler og ekkokamres konsekvenser

Hva filterbobler og ekkokammer er

Filterbobler og ekkokammer kommer som et resultat av at ulike digitale plattformer, slik som google, facebook, osv. forsøker å personalisere deres tjenester, slik at den er mer brukervennlig. I grunnen er ikke dette noe negativt, og det vil være hensiktsmessig for enhver tjenesteytende virksomhet å gjøre deres tjeneste mer brukervennlig. I korte trekk, dreier filterbobler seg om at algoritmene som er ansvarlig for tilpasningen, filtrerer ut søkeresultater som den ser på som irrelevant, og våre søk på ulike temaer vil kun passe med våre egne eksisterende meninger. For videre lesing om filterbobler, anbefales SNL sin nettsider. Ekkokammeret blir dermed effekten av denne boblen, da kun våre egne meninger vil bli gjenspeilet i våre søk

Foto: PublicDomainPictures / 17903. Bildet er hentet fra pixabay

Konsekvenser av filterbobler

Mange i den siste tiden, slik som i denne kronikken, har vært bekymret for hvilke sosiale konsekvenser som kan medfølge at vi lever i ekkokamre. I kronikken, trekkes det fram at slik enstydig informasjonsfremstilling truer vårt demokrati. Hvorvidt dette er et reelt tilfelle den dag i dag, vil det naturligvis være ulike meninger om, eksempelvis i denne artikkelen, som er et sammendrag av et seminar Richard Fletcher hadde rundt filterbobler (Fletcher 2019). Hva Fletcher kom fram til var at personer som får sine nyheter fra søkemotorer, slik som google.com, hadde en større variasjon i nyhetskilder enn i andre grupper. Fletcher fant derimot at personer som før sine nyheter fra sosiale medier, slik som Facebook, hadde større grad av ensformighet i sine nyhetskilder, noe som kan tyde på en filterboble i denne sammenhengen.

Presidentvalget i USA

I høsten 2020 ble det avholdt presidentvalg i USA, der Joe Biden var vinneren, noe som var vanskelig for en rekke amerikanere å akseptere. I en avisartikkel fra “The Daytona Beach News-Journal”, forsøkte Mark Harper å koble sammen filterbobler med personers overbevisning om at Biden hadde tapt valget (Harper 2020). Dette vil være et typisk tilfelle der filterboblene kan true demokratiske prosesser, slik som maktoverganger. Dersom tilfellet er at filterboblene er årsaken til denne misinformasjonen i en såpass stor del av befolkningen i USA vil gjenstå å se, og vil bli et spennende område å følge dersom det blir forsket på.

Demokratiet trues av filterbobler

I en artikkel som ble publisert i “Ethics and Information Technology” argumenteres det for hvordan mennesker med ulik oppfatning av demokrati kan oppfatte at filterboblene truer demokratiet (Bozdag og Hoven 2015). Formålet med artikkelen er å identifisere muligheter for å komme seg ut av denne boblen for ulike mennesker. Artikkelen trekker frem at det vil være ulike løsninger som er hensiktsmessige basert på ulike individers definisjon av demokrati. Eksempelvis dersom en setter selvstendighet høyest i sin definisjon av demokrati, vil løsninger som øker brukerens evne til å ta frie valg være hensiktsmessige (Bozdag og Hoven 2015, 250). Det artikkelen forsøker å komme fram til er at å fjerne filterboblene er et svært komplekst problem, og det vil være flere løsninger som er hensiktsmessige i ulike situasjoner

Alt i alt, gir det logisk mening at dersom vi ikke blir utsatt for ulike meninger, vil dette begrense politisk debatt, noe som igjen kan true demokratiet. Det finnes dog ulike meninger rundt dette fenomenet, som jeg har forsøkt å illustrere i dette innlegget. For å konkludere, er ikke demokratiet noe som vi burde ta forgitt, selv i fredstider. Det er dermed en viktig debatt rundt filterboblene, og mye viktig arbeid vil trolig skje for å bekjempe disse prosessene. Det er derimot ikke helt klart hvor ille situasjonen faktisk er, og nyere forskning vil dermed være hensiktsmessig for å forstå dette nærmere.

Referanser

Bozdag, Engin og Joroen van den Hoven. 2015. “Breaking the filter bubble: democracy and design” Ethics and Information Technology, 17(4):249-265. Lesedato 26. januar 2021: doi:10.1007/s10676-015-9380-y

Fletcher, Richards. “The truth behind filter bubles: Bursting some myths” Presentert på Green Templetion College, Oxford, England, 22. januar 2019.

Harper, Mark. 2020. “In Volusia, many Trump supporters still refuse to believe Biden won” The Daytona Beach News-Journal. 16. november 2020. Lesedato 26. januar 2021: https://eu.news-journalonline.com/story/news/politics/elections/2020/11/16/why-do-many-trump-supporters-still-refuse-believe-biden-won/6264295002/

Hammerstad, Kim A. 2016. “I vår egen boble” Nrk.no/ytring, 4. juni. Lesedato 26. januar 2021: https://www.nrk.no/ytring/i-var-egen-boble-1.12980934

SNL.no. Filterboble. Lesedato: 26. januar 2021. https://snl.no/filterboble

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *