Hvordan keywords i Google search ads fungerer

Hvordan fungerer Google search ads?

Google search ads skjer gjennom Google sin søkemotor, og er en metode virksomheter kan anvende for å bli prioritert i personers søk i google. Dette blogginnlegget tar utgangspunkt i Google sitt kurs om “google search ads” som jeg nylig gjennomførte. Hensikten med dette innlegget er å hjelpe deg forstår hvordan google search ads fungerer, samt gi forståelse om hvordan å lage hensiktsmessige kampanjer gjennom google search ads for din virksomhet. Først og fremst vil det være viktig å forstå hvordan google prioriterer søk, og hvordan man kan komme høyere opp i søkelisten.

Google sin prioritering av søk

Google forsøker alltid å sortere søk etter relevans fra hvilke søkeord du bruker i ditt søk. Slike søkeord kalles for “keywords” eller nøkkelord på norsk. Gjennom organiske søk, altså søk der nettsider ikke har betalt for å få en høyere plass i søkemotoren, vil google sin algoritme analysere massevis av nettsiders relevans basert på ulike faktorer, slik som: Relevans av nøkkelord til hva som er på siden, “autoritet” eller hvor mange sider som linker til den aktuelle nettsiden, dette brukes til å avgjøre om nettsiden kan stoles på og til slutt kvaliteten av nettsidens innhold, eksempelvis hvor oversiktlig nettsiden er. Det å tilpasse nettsiden etter slike faktorene kalles for SEO (søkemotoroptimalisering) og er et eget fagfelt innen digital markedsføring, om du ønsker å lese mer om SEO, kan jeg anbefale dette blogginnlegget fra Backlinko. Google ads fungerer litt annerledes enn organiske søk, likevel har google en prioritering, men denne går ikke lenger på nettsidens innhold. Prioriteringen i google ads går ut på å sortere reklame gjennom nøkkelord virksomheten selv definerer. Deretter skjer en automatisk auksjon som bestemmer hvilke nøkkelord som er mest relevant for søket, samt hvor mye nettsiden gir i bud på ulike mål, slik som besøk til nettsiden. Virksomheter betaler kun når målet med reklamen nås, slik som å få besøk på nettsiden, likevel burde du optimalisere nøkkelordene slik at de mest relevante brukerne besøker nettsiden din.

Keywords (nøkkelord) og hvordan de fungerer

Nøkkelord defineres av den som lager en google search ad, og angir hva som må søkes på for at reklamen skal være relevant for søket. Det er likevel ulike variasjoner av nøkkelord, og dette kan påvirke spredningen av din reklame. Når virksomheter definerer nøkkelord, vil det være hensiktsmessig å tenke som deres kunder, og forsøke å forstå hva de ville søkt på dersom de kunne vært interessert i din nettside. Her har du fire ulike valg når det kommer til å formulere dine nøkkelord, og den hensiktsmessige formuleringen vil trolig avhenge av hvilket mål du har satt deg for din google search ad.

Broad match

Dersom du ønsker å skape mer trafikk til nettsiden, vil det være hensiktsmessig å bruke et “broad match” nøkkelord, her vil du kun skrive ordet uten noen ekstra tegn. Med broad match nøkkelord vil ordene/synonymer av det oppfattes som relevante for reklamen dersom de er inkludert i søket uavhengig av om det også er andre ord med.

Broad match modifier

En annen måte å formulere nøkkelord er gjennom en “broad match modifier” formulering, her vil du inkludere et “+” tegn før ordet slik som dette “+nøkkelord”. Dersom noen nøkkelord er utelatt fra søket når man bruker en broad match modifier vil ikke søket oppfattes som relevant for reklamen. En broad match modifier kan være hensiktsmessig dersom du ønsker en litt mer spesifisert spredning av dine google search ads.

Phrase match

Videre, er en annen måte å formulere nøkkelord på “phrase match”. Phrase match nøkkelord lager du gjennom å skrive ned hva du tenker folk søker på når de leter etter din nettside og sette ned denne setningen i hermetegn, slik som dette “ord folk vil bruke for å søke på nettsiden din”. Gjennom denne formuleringen kan det ikke være ord mellom søkeordene, slik at denne setningen må være skrevet nøyaktig lik for å være relevant for din google ad. Likevel kan det være ord som kommer før og etter dine nøkkelord i phrase match.

Exact match

Dersom du ønsker at kun de mest spesifikke søkeordene er relevante, vil det være lurt å bruke en “exact match” formulering av nøkkelordene dine. Dette gjøres slik: [søkeordene], på denne måten vil søk kun være relevante dersom de betyr nøyaktig det samme som dine nøkkelord, og din google ad vil ikke være relevant for alle andre søk. Dette vil trolig få en høyere andel av relevante personer som ser din google ad, men det kan være lite hensiktsmessig dersom du har lite informasjon om hvordan dine kunder søker på nettsiden din. Det vil derfor være hensiktsmessig å øke din forståelse av dine kunder dersom du ønsker å bruke en exact match formulering.

Negative nøkkelord

Dersom du ønsker å ekskludere enkelte nøkkelord fordi de er av lite relevans, eller trolig vil tiltrekke seg irrelevante personer til din google search ad, kan du bruke negative nøkkelord. Dette gjøres gjennom å sette et minustegn før nøkkelordene slik: “-nøkkelord”. På denne måte kan du sikre deg for at søk som vil tiltrekke seg irrelevante kunder vises, og du kan dermed gjøre dine google search ads mer effektive, og redusere mengden personer som ikke vil være interesserte i dine produkter eller tjenester som besøker din nettside.

Referanser

Skillshop.exceedlms.com. 2021. Google ads search. Lesedato 27. mai 2021: https://skillshop.exceedlms.com/student/catalog/list?category_ids=313-google-ads-search

Backlinko.com. 2021. What is SEO. Lesedato 27. mai 2021: https://backlinko.com/hub/seo/what-is-seo

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *