Vurdering av Komplett.no

Førsteinntrykk

I dette blogginnlegget vil jeg vurdere komplett.no basert på disse 10 vurderingskriteriene for nettbutikker (Ødegård, 2020). Det første av de ti ulike kriteriene som trekkes frem er førsteinntrykket. Her mener Ødegård førsteinntrykket kan ha en påvirkning på nettsidens “bounce rate“, da forbrukeres første møte med en nettbutikk kan være avgjørende i hvorvidt de blir en kunde. Her mener Ødegård nettbutikker kan stille seg tre spørsmål for å kontrollere om deres nettbutikk gir et godt førsteinntrykk, noe som jeg vil bruke til å besvare hvorvidt komplett.no gir et godt førsteinntrykk. “Har jeg komme til riktig sted?”, når en går inn på hjemmesiden til komplett.no, vil man se en tydelig logo i øverste venstre hjørne, samt en fremstilling av deres produktkategorier i midten av siden, noe som gjør det tydelig at man har kommet til riktig nettside. “Hva er det jeg kan gjøre her?”, dette besvares også tydelig gjennom at komplett.no gjør sine produkter tilgjengelig på forsiden, med muligheten til å kjøpe derfra, forbrukere vil da trolig forstå at de kan kjøpe produkter på denne nettsiden. “Hvorfor skal jeg gjøre det her?”, dette vil være en mer subjektiv vurdering, og vil i stor grad variere fra forbruker til forbruker basert på deres interesser eksempelvis, derimot bruker komplett.no ulike salgsargumenter slik som billig frakt, trolig i et forsøk for å besvare dette spørsmålet. Alt i alt vil jeg si at Komplett.no gir et godt førsteinntrykk dersom man baserer seg på disse vurderingskriteriene.

Synlighet

Dette relaterer seg til hvor synlig en nettside er gjennom en søkemotor, her vil arbeidet nettbutikken gjør med søkemotoroptimalisering, og søkemotormarkedsføring være svært viktig. For å lese mer om dette, kan jeg anbefale denne artikkelen fra Google selv der de går over forskjellen mellom søkemotoroptimalisering, og betalt søkemotormarkedsføring. En god måte å teste om en nettbutikk har god søkemotoroptimalisering er gjennom å søke på produkter de fører mener Ødegård. Gjennom å søke på playstation 5 på google, kommer komplett.no relativt høyt oppe, noe som tilsier at de har en god søkemotoropitmalisering.

Foto: Free-Photos. Bildet er hentet fra pixabay.com sine nettsider

Brukervennlighet

Brukervennligheten dreier seg om nettbutikkens oversiktlighet, og mengde med informasjon om hvordan man bruker den. Dette gjelder også for bruken av nettsiden på mobil. Her har google utviklet et verktøy, som skal hjelpe nettsider i å vurdere deres brukervennlighet på mobil. Gjennom å gjøre denne testen på komplett.no, konkluderer verktøyet med at denne er brukervennlig på mobil.

Kjøpsprosessen

Ødegård mener at kjøpsprosessen burde være smertefri, noe som betyr at betalingsalternativene og leveringsalternativene burde være gode nok til at nettbutikkens kunder føler seg fornøyde med dette. Dette kan eksempelvis være å samarbeide med Klarna eller vipps, for en enklere betaling for nettbutikkens kunder. Komplett.no tilbyr betaling med vipps, noe som kan være en fordel for noen kunder eksempelvis.

Hastighet

Nå til dags har vi en lavere aksept for hastigheter på nettsider. Dersom nettsiden har for mye innhold, kan dette påvirke dens evne til å laste inn informasjon i en tilstrekkelig hastighet, slik at kunder begynner å forlate nettsiden. Det er dermed svært viktig å optimalisere nettsidens hastighet, slik at dette ikke oppstår. Her tilbyr også google et verktøy som analyserer nettsiders hastighet, slik at det enkelt går an å teste dette. Her fikk komplett.no en skåre av 29/100, noe som betyr at komplett.no burde vurdere å optimalisere deres nettside for å øke hastigheten.

Foto: TheDigitalArtist. Bildet er hentet fra pixabay sine nettsider.

Kundetilfredshet

Gjennom å vise til tidligere kunder som har vært fornøyd, kan nettbutikken skape større aksept for nye kunder. Her kan nettbutikken dra nytte av prinsippet om sosiale bevis, da dette vil vise til nye kunder at produktene og nettsiden er trygg, og at den er til å stole på. Dette kan få en usikker kunde til å likevel gjennomføre kjøpet.

Trygghet

Dette dreier seg om usikkerheten i kjøpet som kunden opplever. Dersom en nettbutikk ikke gir tilstrekkelig informasjon om garantier, returer, osv. vil dette øke kundens opplevde risiko ved å kjøpe på den aktuelle nettsiden. Dersom nettbutikken, slik som komplett.no gjør, tilbyr gratis retur, kan dette øke kundens trygghet, da de vil kunne returnere produkter de har kjøpt uten å pålegge seg en ekstra avgift dersom de ikke skulle være fornøyde.

Kundekommunikasjon

Dette dreier seg om den direkte kommunikasjonen en nettbutikk gjør med sine kunder, gjennom eksempelvis e-post eller sosiale medier. Gjennom å se gjennom ulike innlegg fra Komplett.no sin facebook-side, ser man at de er realtivt aktiv i å svare ulike brukere i kommentarfeltet på deres innlegg.

Priser og utmerkelser

Nettbutikker burde vise frem om de har ulike priser og utmerkelser, dette kan føre til at kunden føler større trygghet i deres kjøp. Komplett.no viser ikke frem noen priser eller utmerkelser på deres nettside, derimot viser de til sertifiseringer, som kan ha en liknende effekt på kundens trygghetsfølelse.

Foto: AxxLC. Bildet er hentet fra pixabay sine nettsider.

Konsept og strategi

Denne delen kunne fått et eget blogginnlegg i seg selv, så jeg vil derfor forsøke å gjøre den så kort som mulig. I den siste delen burde man analysere hvordan nettbutikkens konsept og strategi kommer frem gjennom å se på hvordan nettbutikken legger frem informasjon og selve utformingen av den. Her kan det også være ulike vinklinger man kan legge vekt på når man ser på komplett.no. Deres nettbutikk kommuniserer i stor grad informasjon om “gaming”, noe som kan bety at komplett.no forsøker å i større grad gå inn i markedet for salg av gamingutstyr til fordel for deres andre produktkategorier. I tillegg fremstilles priser svært tydelig, noe som kan tilsi at prisen er en sentral del av deres markedsføring, og at de forsøker å oppnå en kostandslederposisjon i forhold til porters generiske strategier. Det vil sannsynligvis være ulike oppfatninger av hvordan komplett sitt konsept og strategi kommuniseres gjennom nettsiden, men gjennom å analysere deres nettside i dette blogginnlegget, var det mulig å danne seg en formening om dette, noe som vil si at komplett.no oppfyller dette kravet.

Referanser

Komplett.no. 2021. hjemmesiden. Lesedato 19. april 2021: https://www.komplett.no/

Ødegård, Even. 2020. “Hvordan vurdere din nettbutikk”. INEVO, 2. oktober. Lesedato 19. april. 2021: https://inevo.no/blogg/hvordan-vurdere-din-nettbutikk/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *