Utestengingen av Donald Trump – Sosiale mediers rolle i angrepet på den amerikanske kongressen

Angrepet på den amerikanske kongressen

Den amerikanske valgkampen i 2020 nådde et klimaks under angrepet på den amerikanske kongressen. Tidligere har jeg skrevet et blogginnlegg om ekkokamre, og hvordan dette kan ha hatt en påvirkning på hvordan en del amerikanere følte Biden vant på valgfusk. Dette førte naturligvis til stor uro, noe som utspilte seg gjennom dette angrepet. Twitter, og også andre sosiale medier endte med å suspendere Donald Trump sin profil i etterkant av denne hendelsen, da de mente at hans innlegg inspirerte slike handlinger.

Sosiale mediers påvirkning på angrepet

Twitter har eksempelvis gått ut og sagt at Trump sine innlegg har inspirert handlinger, slik som stormingen av den amerikanske kongressen. Derimot danner dette trolig ikke hele forklaringen bak frustrasjonen til Trump sine tilhengere. Filterbobler, dannes gjennom at søkemotorer, og andre nettsider lagrer store mengder av data om oss. Denne dataen brukes igjen til å personalisere våre søk og hva som blir vist til oss i sosiale medier. På denne måten, vil like google søk eksempelvis, gi ulike resultater fra person til person. På denne måten vil en person som er overbevist om at Trump egentlig vant presidentvalget, og at Biden drev med valgfusk, bli vist søkeresultater som trolig bekrefter denne troen. Søkeresultatene vil vise denne personen treff som er nært beslektet tidligere søk denne personen har hatt, da dette vil øke sannsynligheten for at personen ser på dette som relevant.

Konklusjon

Gjennom å personalisere søk, fører google til at folk lettere finner informasjon de leter etter, men gir også i mindre grad flere sider av saken. På denne måten var det flere faktorer som trolig påvirket dette angrepet, og ikke bare Trump sine innlegg alene. Det vil trolig også være flere enn disse to faktorene som førte til dette angrepet, men det er fortsatt spennende å se på hvordan sosiale medier sin rolle påvirker flere større historiske handlinger slik som denne. I fremtiden, kan det være hensiktsmessig med større restriksjoner på personalisert innhold dersom dette viser seg å være en større faktor i flere lignende handlinger.

Referanser

Darrud, Aud. 2021. “Donald Trump er permanent utestengt fra Twitter”. NRK, 9. jan. Lesedato 01. juni 2021: https://www.nrk.no/urix/donald-trump-er-permanent-utestengt-fra-twitter-1.15319920

Kristensen, Mette og Eirin Tjoflot. 2021. “Kaotiske tilstander inne i Kongressen under stormingen”. NRK, 7. jan. Lesedato 01. juni 2021: https://www.nrk.no/urix/kaotiske-tilstander-inne-i-kongressen-under-stormingen-1.15316905

Orgeret, Kristin S. og Henrik Dvergsdal. 2020. “filterboble”. SNL. Lesedato 01. juni 2021: https://snl.no/filterboble

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *