FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er et sett med mål som gjelder for alle verdens land, der formålet blant annet er å bekjempe sosiale, økonomiske og klimautfordringer vi har i verden. Disse målene gjelder dermed for alle land, og aktører, noe som inkluderer næringslivet. Da målene omfatter tre ulike dimensjoner (sosial, økonomisk og klima), vil det naturligvis være ulike retninger virksomheter vil ta for å jobbe mot disse. I dette innlegget vil jeg se på hvordan Ikea har valgt å jobbe mot FNs bærekraftsmål, og hvordan dette gjenspeiles i deres markedsføring.

Den sosiale dimensjonen

Ikea har valgt å jobbe mot den sosiale dimensjonen av bærekraftsmålene gjennom å gi muligheter til sosiale entreprenører, som blant annet hjelper kvinner i å bli mer uavhengige, og skape seg bedre livsgrunnlag. Ikea gjør dette gjennom å samarbeide med sosiale virksomheter som ansetter kvinner, og hjelper samtidig flyktninger og andre utsatte grupper med å få en inntekt. Dette tiltaket treffer også den økonomiske dimensjonen av bærekraftsmålene til FN, da dette bidrar til en mer rettferdig fordeling av ressurser. Gjennom at ressursene blir mer rettferdig fordelt argumenterer Ikea også for at dette vil bidra til flere sosiale muligheter for samtlige av gruppene.

Den økonomiske dimensjonen

Den økonomiske dimensjonen dreier seg blant annet om målet om å utrydde fattigdom, men også andre, slik som å utrydde sult, og å skape anstendig arbeid og økonomisk vekst. En vei Ikea har gått for å jobbe med den økonomiske dimensjonen er å støtte sosiale veldedigheter som bidrar til muligheter for å gi kvinner tilgang til utdanning. Her argumenterer Ikea for at når 80% av verdens fattigste mennesker er kvinner, og når kvinner ofte opplever å ha mindre muligheter til å ta utdanning, burde dette problemet gjøres noe med. Med en utdanning, vil kvinnene trolig i større grad ha muligheten til å skaffe en inntekt, og dermed bekjempe fattigdom i verden.

Klimadimensjonen

Den siste dimensjonen i FNs bærekraftsmål er klima, og dreier seg om å jobbe for å blant annet stoppe klimaendringene. I hovedsak dreier denne dimensjonen om å unngå å sløse med ressurser, og i større grad drive med gjenbruk, eller utnytte fornybare ressurser. Ikea jobber trolig mest for denne dimensjonen, da dette er sentrale deler av deres bærekraftsmål for 2030. Ikea kommuniserer at de har satt seg mål om å unngå å kaste ressurser, slik som mat eller møbler, og arbeide for å drive gjenbruk av deres solgte produkter. Et annet element ved deres mål er ren energi, og hvordan de ønsker å tilby tjenester med ren energi, og bruke hustak til å bygge solkraftverk. Ikea sine bærekraftsmål følger også FNs mål sin tidslinje, da begge har satt 2030 som frist for å nå disse målene.

Konklusjon

For å konkludere, kommuniserer Ikea at de forsøker å ta ansvar til en viss grad på alle dimensjonene til FNs bærekraftsmål. Det er derimot trolig ulike vektlegginger i dimensjonenes viktighet Ikea har tatt, der klima viser til å være den viktigste. Dette kan komme av ulike grunner, og mest sannsynlig er årsaken til dette at Ikea oppfatter at denne dimensjonen er mer relevant for deres virksomhet. Basert på hva Ikea kommuniserer, kan det antas at de har gode mål for å nå bærekraftsmålene, og jobber godt med disse.

Referanser

Ikea.no. 2021. Lesedato 22. februar 2021: https://www.ikea.com/no/no/

FN.no. 2021. Bærekraftsmål. Lesedato 22. februar 2021: https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *