Digitale plattformer

Hva er en plattform?

Plattform er et svært bredt begrep, som dekker flere områder. Dersom en ikke snakker om den digitale siden, kan det eksempelvis være et kjøpesenter, bygate, og lignende. I nyere tid, har det blitt mer og mer vanlig å snakke om digitale plattformer, slik som sosiale medier. Arne Krokan, skrev i sitt blogginnlegg om en bok han hadde vært medforfatter i. I denne boken drøftes rundt ulike teknologier som spiller inn i å endre vårt samfunn, her kommer de også innom temaet digitale plattformer.

Nettverksøkonomi

I et tradisjonelt sammenheng vil det være normalt å tenke på økonomi som handel mellom et begrenset antall parter. I boken Det digitale Norge (Rolstadås M.fl. 2018, 154), trekkes inn begrepet nettverksøkonomi inn i diskusjonen rundt digitale plattformer. Denne kan forstås som en økonomi der det er relativt mange deltakere i en handel. I digitale plattformer, slik som Facebook som har over to milliarder brukere, vil dette være snakk om svært høye deltakere i denne nettverksøkonomien. Dersom man bruker denne tankegangen på digitale plattformer, vil det bety at store mengder informasjon skapes av et flertall av brukere. Dermed kan digitale plattformer forstås som et nettverk av samarbeidende aktører.

Verdien i digitale plattformer

Når man kan forstå digitale plattformer som et møtested for ulike aktører, der de kan spre informasjon, har dette ikke noen verdi i seg selv. Det er hvordan denne informasjonen blir brukt som skaper verdien til de digitale plattformene. Virksomheter som ønsker vekst, økonomiske fortjenester, lønnsomhet, osv. vil informasjonen som blir skapt av brukerne av den digitale plattformen være svært verdifull. Dette kan øke deres forståelse for hvilke holdninger, vaner og verdier deres egne kunder har, og dermed tilpasse markedsføringen slik at den passer med hvem kundene er som person.

Alt i alt, har digitale plattformer endret mye av tanken vi har rundt plattformer eller møteplasser. Det har samtidig skapt et nytt marked, og kan gi mye verdifull informasjon til samtlige virksomheter. Det vil være en etisk problemstilling derimot tilknyttet personvern, og hvor tilgjengelig denne informasjonen er for virksomhetene i fremtiden. På mange måter har det store begrepet plattformer gjort vår verden mindre, og flere mennesker kan dele og hente inn informasjon fra ulike steder i verden, noe som er svært spennende.

Referanser

Rolstadås, Asbjørn, Arne Krokan, Per M. Schiefloe, Gunnar Sand, Lars T. Dyrhaug. 2019. Det digitale Norge. 1 utg. Bergen: John Grieg Forlag.

Krokan.com 2021. Lesedato: 10. januar 2021. https://www.krokan.com/arne/2020/01/05/det-nye-digitale-norge/

1 comment

  1. Dette er en veldig god start på det som kan bli et svært interessant fordypningsinnlegg om digitale plattformer! Du skriver godt, og det er veldig fint at du opprettholder det å bruke underoverskrifter for å dele opp innlegget ditt.

    Sist gang utfordret jeg deg til å skrive litt lenger, og dette er noe jeg vil utfordre deg på videre også. Det er ikke så stor forskjell på lengden her kontra det forrige, og ved å skrive lenger, vil du få høyere kvalitet på det du skriver, med mulighet for å gå mer i dybden.

    Jeg ønsker også å se bilder på bloggen din fremover, da dette er med på å gjøre innlegget mer visuelt levende for leseren. Det er også viktig å kilde når du bruker bilder som ikke er dine egne, helst i liten tekst rett under, gjerne med beskrivelse dersom det er relevant. Tenk også over at man ikke kan hente bilder fra hvor som helst på nett, men at det finnes sider du finner bilder som er gratis å bruke (feks. Unsplash). Dersom du ønsker å finne ut mer om dette, kan du lese om åndsverkloven og bruken av bilder fra nett. Men en enkel huskeregel er å bruke gratistjenester som Unsplash, og alltid kreditere fotograf av ren høflighet.

    Når det gjelder kilder generelt, så er det veldig fint at du har vært nøye på å inkludere dette. For dette er som med andre faglige tekster, veldig viktig. Skriver du et sitat, eller kommer med en veldig bastant påstand, så bør det kildes i løpende tekst. Utenom dette er det viktigst at alle kilder samles i en oppsummerende liste i slutten av innlegget, slik som du har gjort. Når du viser til kilder vil du også understreke at det du sier faktisk er sant, som vil være med på å øke din troverdighet.

    Jeg gleder meg til å følge deg videre – bra jobba 🙂

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *