Digitale plattformer

Hva er en plattform? Plattform er et svært bredt begrep, som dekker flere områder. Dersom en ikke snakker om den digitale siden, kan det eksempelvis være et kjøpesenter, bygate, og lignende. I nyere tid, har det blitt mer og mer vanlig å snakke om digitale plattformer, slik som sosiale medier. Arne Krokan, skrev i sitt… Continue reading Digitale plattformer

En positiv side ved en digital studiehverdag

Koronapandemien Som et tiltak for å stoppe spredningen av Covid-19, innførte de fleste akademiske institusjoner digitale forelesninger. Dette har i etterkant ført til frustrasjon for pårørende studenter, da deres hverdag ble forandret. Som et innspill i denne diskusjonen, vil jeg ta for meg en av de positive sidene ved den digitale studiehverdagen: Tid. Mye av… Continue reading En positiv side ved en digital studiehverdag