Vurdering av Komplett.no

Førsteinntrykk I dette blogginnlegget vil jeg vurdere komplett.no basert på disse 10 vurderingskriteriene for nettbutikker (Ødegård, 2020). Det første av de ti ulike kriteriene som trekkes frem er førsteinntrykket. Her mener Ødegård førsteinntrykket kan ha en påvirkning på nettsidens “bounce rate“, da forbrukeres første møte med en nettbutikk kan være avgjørende i hvorvidt de blir… Continue reading Vurdering av Komplett.no

Hvordan komme i gang med OKR

Hva er OKR? Objectives and key results (OKR), er en målsettingsmetode som blir brukt i mange av de største selskapene i verden, slik som Google, Amazon og Facebook. Formålet med OKR er å forbedre internkommunikasjonen i virksomheten gjennom å gjøre mål og strategi mer transparent i organisasjonen. OKR består av to deler: Objectives, som er… Continue reading Hvordan komme i gang med OKR

Kundedata – Hvilken data samler bedrifter inn om oss?

“Corporate surveillance” Bedriftsovervåking, også kalt corporate surveillance, får større og større oppmerksomhet. På den ene siden gir det bedrifter svært nyttig informasjon som de kan bruke til å ta mer fornuftige beslutninger gjennom bruken av BI (business intelligence). Samtidig, møter det motstand fra blant annet offentligheten og som i en artikkel fra CNBC poengterer, fra… Continue reading Kundedata – Hvilken data samler bedrifter inn om oss?

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål FNs bærekraftsmål er et sett med mål som gjelder for alle verdens land, der formålet blant annet er å bekjempe sosiale, økonomiske og klimautfordringer vi har i verden. Disse målene gjelder dermed for alle land, og aktører, noe som inkluderer næringslivet. Da målene omfatter tre ulike dimensjoner (sosial, økonomisk og klima), vil det… Continue reading FNs bærekraftsmål

Bærekraftens integrasjon i Ikea

Bærekraftig utvikling Bærekraftig utvikling, blir definert av Kåre Olerud og Andreas Tjernshaugen (2020) på SNL sine nettsider som “en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov”. Dette vil si at dersom en virksomhet ønsker vekst, vil en forutsetning for at dette gjennomføres på en bærekraftig måte at den ikke ødelegger ressurser for… Continue reading Bærekraftens integrasjon i Ikea

Kundereisen i Ikea

Kundereisen En kundereise dreier seg om de opplevelser en forbruker har gjennom at den blir en kunde i en gitt virksomhet. På mange måter kan dette forstås som historien av hvordan en kunde ble en kunde. I et blogginnlegg fra Tur Digital, defineres kundereisen som en prosess, der en person blir en kunde. Gjennom at… Continue reading Kundereisen i Ikea

Refleksjonsnotat og oppsummering for del 1

Digital økonomi Denne delen av kurset har gitt meg kunnskap om den digitale økonomien, som det vil være spennende å videreutvikle over tid. Det har vært spennende å lære om hvordan elementer som nettverkseffekter, increasing returns og lave transaksjonskostnader skaper en såpass dynamisk økonomi (Krokan 2013, 30-31). En av aktørene i markedet som utnytter disse… Continue reading Refleksjonsnotat og oppsummering for del 1

Blokkjeder og kryptovaluta

Blokkjeder “En blokkjede er en desentralisert og distribuert digitalt «regnskapsbok» som gjør det mulig å registrere, spore og synliggjøre alle digitale transaksjoner” (SNL.no 2020). Ovennevnte sitat var hentet fra SNL sine nettsider om blokkjeder, i den hensikt å introdusere for et mer komplekst tema. I sin helhet vil blokkjedeteknologi dreie seg om å lagre ulike data… Continue reading Blokkjeder og kryptovaluta

Filterbobler og ekkokamres konsekvenser

Hva filterbobler og ekkokammer er Filterbobler og ekkokammer kommer som et resultat av at ulike digitale plattformer, slik som google, facebook, osv. forsøker å personalisere deres tjenester, slik at den er mer brukervennlig. I grunnen er ikke dette noe negativt, og det vil være hensiktsmessig for enhver tjenesteytende virksomhet å gjøre deres tjeneste mer brukervennlig.… Continue reading Filterbobler og ekkokamres konsekvenser